درباره ما

املاک جزء اصلی دارایی هر فردی است و در صورت عدم آگاهی در زمان قرارداد و معاملات ممکن است دچار مشکلات فراوانی شوید با توجه به این موضوع همراهی و خدمات تخصصی وکلای امور ملکی در زمان خرید یا فروش ملک و تنظیم قرارداد مشارکت و غیره می تواند ریسک معاملات ملکی را کاهش دهد و در صورت بروز مشکل حقوقی با اقدام صحیح در طرح دادخواست و یا دفاع تخصصی از حقوق شما در دادگاه موجب اطمینان و آرامش شما باشد.